Regulamin

  1. DANE FIRMY

Sklep internetowy www.etechnik24.pl prowadzony jest przez :

TECHNIK Adam Cwaliński

Ul.Wiejska 11/34

05-200 Wołomin

NIP: 721-110-08-02

Dane kontaktowe:

Tel. 609-526-006 , 22-786-87-12

e-mal : biuro@etechnik24.pl

 

  1. Postanowienia ogólne

Sklep ww.etechnik24.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną narzędzi ręcznych , elektronarzędzi , elementów wyposażenia warsztatów oraz artykułów BHP.

 

Złożenie zamówienia w sklepie www.etechnik24.pljest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego regulaminu.

 

Zawarcie umowy i realizacja zamówień następuje po potwierdzeniu zamówienia.

 

Przedmioty oferowane w sklepie są nowe ,wolne od wad i posiadają gwarancję producenta

 

Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie www.etechnik24.pl są cenami brutto(zawierają podatek Vat) . Ceny nie zawierają kosztów transportu , które podawane są osobno

 

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon . W przypadku potrzeby wystawieniafaktury Vat należy zaznaczyć to przy zamówieniu z podaniem danych niezbędnych do wystawienia fv .

 

  1. ZAMÓWIENIA

Dokonać zakupu można wyłącznie przez złożenie zamówienia w sklepie www.etechnik24.pl

 

W celu realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do wysyłki towaru i wystawienia dokumentu sprzedaży( imię , nazwisko , adres , numer telefonu ,adres e-mail oraz w przypadku fv nazwa firmy , numer nip.)

 

Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę .

 

Wysyłki towarów dokonujemy w dni robocze po wpłynięciu zapłaty na wskazane na stronie konto.

 

Zamówienia nie będą realizowane w przypadku:

  • Nieotrzymania  wpłaty w terminie 10 dni od daty zamówienia
  • Niekompletnego wypełnienia formularza zamówieniowego
  • Nieodebrania przesyłki
  1. FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARU

W przypadku wybrania formy „przelew” towar będzie wysłany w terminie dwa dni robocze od daty wpływu środków na konto

 

Na życzenia klientów wystawiamy faktury Pro-forma

 

Płatność przy odbiorze ( za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i PATRON SERVIS) towar jest wysyłany w terminie jeden , dwa dni robocze.

 

  1. WARUNKI ZWROTU TOWARU

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia produktu.

 

Towar zwracany powinien być odpowiednio zapakowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu. Towar musi być kompletny.

 

Zwrotom podlega jedynie towar nie używany

 

Klient jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 

Klient ponosi koszt i ryzyko zwrotu produktu

 

Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu towaru i zaakceptowaniu jego stanu zobowiązuje się zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności.

 

Forma zwrotu płatności pozostaje do ustalenia między stronami.

 

Towar podlegający zwrotowi należy odesłać na adres:

SALON TECHNICZNY TECHNIK24

AL. Armii Krajowej 16 a

05-200 Wołomin

      6. GWARANCJA I REKLAMACJE

Towary sprzedawane w sklepie ETECHNIK24.PL są objęte gwarancją producenta lub autoryzowanego dystrybutora.Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są okreslone w druku gwarancji okreslonej przez gwaranta.

Gwarancja jest realizowana bezpośrednio przez autoryzowane punkty srwisowe producentów lub dystrybutorów.

Wykaz punktów serwisowych znajduje się na kartach gwarancyjnych oraz na stronach internetowych producentów lub dystrybutorów.

Wszelkie reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres:

SALON TECHNICZNY TECHNIK24

AL. Armii Krajowej 16 a

05-200 Wołomin

lub mailowo na adres: biuro@etechnik24.pl

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Składając zamówienie w sklepie www.etechnik24.pl ,Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do poprawnej realizacji zawartej umowy a w szczególności do dostawy towaru.

 

Firma TECHNIK Adam Cwaliński gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy o ochronie danych osobowych .

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.